Korišćenjem bilo kog dela sajta shop2you.rs potvrđujete da ste saglasni i prihvatate sve navedene uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa uslovima koji su ovde navedeni, molimo Vas da ne koristite ovaj web sajt. 

Ni jedan deo sajta shop2you.rs ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, niti kako bi se promovisale iste. Govor mržnje, ružne reči, vređanje i diskriminacija na bilo kojoj osnovi smatra se kršenjem pravila i uslova korišćenja sajta. 

Svaki posetilac ima pravo da besplatno (osim ako nije drugačije navedeno) koristi sajt shop2you.rs ukoliko ne krši uslove korišćenja.

Bezbednost naloga

Slažete se da ste Vi odgovorni za očuvanje poverljivosti lozinki koje se tiču bilo kog naloga koji koristite da biste pristupili uslugama. U skladu sa tim, slažete se da ćete jedino Vi biti odgovorni za sve aktivnosti na vašem nalogu. 

Ako uočite bilo kakvo neovlašćeno korišćenje svoje lozinke ili naloga, u obavezi ste da odmah o tome obavestite shop2you.rs.

Privatnost korisnika 

Poštujemo privatnost korisnika ovog sajta. Međutim, treba da znate da ako se od nas na osnovu Zakona, od strane nadležnog suda ili zahtevom od strane drugih nadležnih organa za sprovođenje Zakona bude zahtevalo da otkrijemo lične podatke, mi možemo to da učinimo.

Odricanje od odgovornosti

shop2you.rs pruža svoje servise korisnicima u dobroj nameri. Vi se izričito slažete da je upotreba servisa sajta shop.navidiku.rs isključivo na Vašu odgovornost i da se sajt shop2you.rs ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu nastalu njegovim korišćenjem.

Iako se trudimo da održavamo softver i sve ostale usluge na ovom sajtu ispravnim i bezbednim, može se dogoditi da sajt sadrži greške ili propuste za koje mi ne priznajemo nikakvu, ni delimičnu ni potpunu zakonsku odgovornost.

Sajt shop2you.rs ima pravo da u bilo kom trenutku promeni sadržaj bez prethodne najave, uključujući i promenu ove strane. 

Zakonski sporovi

Za svaki spor koji nastane povodom korišćenja ovog sajta ili tumačenja odredbi Uslova korišćenja primenjivaće se zakoni Republike Srbije i biće nadležni odgovarajući sudovi na teritoriji Republike Srbije.

KORIŠĆENJEM SAJTA shop2you.rs SMATRAMO DA STE U POTPUNOSTI UPOZNATI I DA SE SLAŽETE SA GORE NAVADENIM USLOVIMA KORIŠĆENJA.